En anläggning med gemensamt sjövatten
för anslutna andelstecknare