Planritning


Ladda ner som PDF

Ventilkarta


  • Föreningens pumphus finns nära Pirenbryggan, sydost Fjällskivlingsvägen 11.
  • Huvudledningen ligger i Fjällskivlingsvägen, Musseronvägen och Enhagsvägen.
  • Sjövattenledningarna förgrenar sig till medlemmar, oftast i grupper.
  • Om något händer med sjövattnet på din tomt måste du veta var din tomtventil finns, du ansvarar själv för material och skick på ledningar efter tomtventilen.
  • Om något övrigt händer med sjövattnet finns avstängningsventiler för mindre grupper "MiGr". Det finns också avstängningsventiler på huvudledningen för större grupper "StGr", stänger oftast en/flera MiGr.
  • Alla har en tomtventil och flertalet hör till en gruppventil, några hör både till en MiGr/StGr.
Avstägningsventil för sjövatten för grupp finns på Benämning (se bif karta) Skylt finns
Utanför Pumphuset, huvudventil (stänger allt!) StGr0 X
Fjällskivlingsv 10/Margaretav 12 (N sidan av Fjäll) MiGr1 X
Fjällskivlingsv 10/Margaretav 12 (N sidan av Fjäll) MiGr2 X
Enhagsvägen 9/11 (på tomt i tomtgräns) MiGr3
Fjällskivlingsvägen 12/14 (N sidan av Fjäll) StGr4 X
Fjällskivlingsvägen 20/22 (N sidan, mitt för Mellanv) StGr5 X
Pumpstigen 9 (N sidan av Fjäll) MiGr6
Fjällskivlingsvägen 30 (N sidan av Fjäll) MiGr7
Musseronvägen 11 (korsn Fjäll/Muss) StGr8 X
Musseronvägen 12/14 (V sidan av Muss) MiGr9
Musseronvägen 16/18 (V sidan av Muss) MiGr10
Musseronvägen 20/22 (V sidan av Muss) MiGr11
Musseronvägen 26/28 (V sidan av Muss) MiGr12
Enhagsvägen 10 (korsn Enhag/Muss) StGr13 X
Musseronvägen 6/8 (V sidan av Muss) MiGr14
Musseronvägen 2/4 (V sidan av Muss) MiGr15
Enhagsvägen 10 (N sidan av Enhag) (stänger allt västerut!) StGr16 X
Kremlavägen 12 (korsn Enhag/Kremla) StGr17 X
Kremlavägen 10 (V sidan av Kremla) MiGr18
Kremlavägen 8 (V sidan av Kremla) MiGr19
Kremlavägen 5/7 (Ö sidan av Kremla) MiGr20
Kremlavägen 4/6 (V sidan av Kremla) MiGr21
Kremlavägen 1/3 (Ö sidan av Kremla) MiGr22
Enhagsvägen 37/39 (S sidan av Enhag) MiGr23
Enhagsv 20/Cronstedtsv 51 (N sidan av Enhag) MiGr24
KarlJohansvägen 53 (korsn Enhag/Cronstedt) StGr25 X